Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) đề số 3 trường THPT Nuyễn Việt Hồng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
45
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) đề số 3 trường THPT Nuyễn Việt Hồng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) đề số 3 trường THPT Nuyễn Việt Hồng

Bạn đã chuẩn bị tốt cho bài thi sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) đề số 3 trường THPT Nuyễn Việt Hồng mà Thư viện eLib giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) đề số 3 trường THPT Nuyễn Việt Hồng

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) đề số 3 trường THPT Nuyễn Việt Hồng. Mời các bạn tham khảo:

Câu 1: Isopren tác dụng với Br2(tỷ lệ 1:1) cho tối đa số sản phẩm hữu cơ là :
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,006 mol hỗn hợp khí gồm 2 hiđrocacbon đồng dẳng lien tiếp thu được 0,88g CO2 và 0,448 lít (đktc) hơi H2O. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là:
A. C2H2 & C3H4 B. C2H4 & C3H6 C. C3H6 & C4H8 D. C3H8 & C4H10
Câu 3: Cho các phản ứng sau:
1/ C2H4 + Br2 -> C2H4Br2
2/ C2H2 + H2O -> CH3CHO
3/ 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O -> 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH
4/ C2H2 + HCl -> CH2=CH-Cl
5/ C4H6 + 11/2O2 -> 4CO2 + 3H2O
Các phản ứng thuộc loại phản ứng cộng gồm:
A. 1,2,3,4 B. 1,2,3,5 C. 1,2,4 D. 1,2,4,5
Câu 4: Cho 2 gam một đồng đẳng X của Axetilen tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 7,35 gam kết tủa vàng. Tên của X là:
A. B. Pen-1-in C. Propin D. But-1-inmetylpropin
Câu 5: somolCO2
Đốt cháy một hidro cacbon X ta thu được = 2 . Vậy X có thể somolH 2O là :
A. C4H4 B. CnHn (n: chẵn)
C. C2H2 D. C3H4
Để phân biệt 3 chất khí: Metan, etilen và axetilen, ta dùng thí nghiệm

Hi vọng, bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) đề số 3 trường THPT Nuyễn Việt Hồng này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản