Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 357 trường THPT Hoà Bình

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
18
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 357 trường THPT Hoà Bình

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 357 trường THPT Hoà Bình

Thư viện eLib xin gửi đến các bạn học sinh bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 357 trường THPT Hoà Bình. Bộ đề kiểm tra bao gồm nhiều đề thi của các kì thi hứa hẹn sẽ là bộ tài liệu hấp dẫn dành cho các bạn học sinh. Hy vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn học sinh ôn thi tốt qua các đề thi cụ thể. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 357 trường THPT Hoà Bình

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 357 trường THPT Hoà Bình của thư viện eLib dưới đây:

I. Trắc nghiệm khách quan:(5đ)
Câu 1:
Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. Propen B. But-1-en C. Eten D. Pent-1-en
Câu 2: Để phân biệt isopentan, pent-1-in, pent-2-en cần dùng
A. dd AgNO3/NH3 và dd Br2 B. dd Br2 và dd AgNO3/NH3
C. dd KMnO4 và dd Br2 D. dd KMnO4 và dd AgNO3/NH3
Câu 3:
Xiclohexan có thể được tổng hợp theo sơ đồ: X + Y . CTCT X, Y lần lượt là
A. CH2 CH CH CH2 và CH2 CH2
B. CH3 CH CH CH3 và CH3 CH3
C. CH2 CH CH CH2 và CH CH
D. CH3 CH CH CH3 và CH2 CH2
Câu 4: Hỗn hợp X gồm 2 aren Y, Z đều có M<120, = 3,067. Y, Z có thể có nhánh và nhánh này no. CTPT và số đồng phân của Y, Z là
A. C6H6; 1 và C7H8; 1. B. C7H8; 1 và C8H10; 2
C. C6H6; 1 và C8H10; 4 D. C6H6; 1và C8H10; 2.
Câu 5: Trong số các chất: benzen, propen, propin, đivinyl, xiclobutan, stiren, có bao nhiêu chất làm mất màu dd brom?
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 6: Số đồng phân cấu tạo mạch hở của C4H6 là
A. 2 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 7: Nitro hóa benzen bằng HNO3 thu được hợp chất hữu cơ X, Y hơn kém nhau 1 nhóm –NO2. Đốt cháy hoàn toàn 3,51gam hỗn hợp X và Y tạo thành CO2; hơi H2O và 383,7ml N2 (ở và 740mmHg). X và Y là
A. o_nitrobenzen và 1,2,4_trinitrobenzen B. nitrobenzen và m_nitrobenzen
C. m_đinitrobenzen và 1,3,5_trinitrobenzen D. nitrobenzen và o_nitrobenzen

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 357 trường THPT Hoà Bình sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản