Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 485 trường THPT Hoà Bình

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
38
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 485 trường THPT Hoà Bình

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 485 trường THPT Hoà Bình

Để đạt được kết quả cao trong các kỳ thi, các em đừng quên tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 485 trường THPT Hoà Bình của Thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 485 trường THPT Hoà Bình

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 485 trường THPT Hoà Bình được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Trắc nghiệm khách quan:(5đ)
Câu 1:
Nitro hóa benzen bằng HNO3 thu được hợp chất hữu cơ X, Y hơn kém nhau 1 nhóm –NO2. Đốt cháy hoàn toàn 3,51gam hỗn hợp X và Y tạo thành CO2; hơi H2O và 383,7ml N2 (ở và 740mmHg). X và Y là
A. o_nitrobenzen và 1,2,4_trinitrobenzen B. nitrobenzen và m_nitrobenzen
C. m_đinitrobenzen và 1,3,5_trinitrobenzen D. nitrobenzen và o_nitrobenzen
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 anken và 1 ankin . Cho sản phẩm cháy đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, dư và bình 2 đựng NaOH rắn, dư thấy khối lượng bình 1 tăng 3,6g; bình 2 tăng 10,56g. Số mol ankin trong hỗn hợp là:
A. 0,14mol B. 0,05mol C. 0,03mol D. 0,04mol
Câu 3: Để phân biệt isopentan, pent-1-in, pent-2-en cần dùng
A. dd KMnO4 và dd Br2 B. dd Br2 và dd AgNO3/NH3
C. dd AgNO3/NH3 và dd Br2 D. dd KMnO4 và dd AgNO3/NH3
Câu 4: Xiclohexan có thể được tổng hợp theo sơ đồ: X + Y . CTCT X, Y lần lượt là
A. CH3 CH CH CH3 và CH3 CH3 B. CH2 CH CH CH2 và CH CH
C. CH2 CH CH CH2 và CH2 CH2 D. CH3 CH CH CH3 và CH2 CH2
Câu 5: Trong số các chất: benzen, propen, propin, đivinyl, xiclobutan, stiren, có bao nhiêu chất làm mất màu dd brom?
A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.
Câu 6: Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. Propen B. Eten C. But-1-en D. Pent-1-en
Câu 7: Hỗn hợp X gồm 2 aren Y, Z đều có M<120, = 3,067. Y, Z có thể có nhánh và nhánh này no. CTPT và số đồng phân của Y, Z là
A. C6H6; 1 và C7H8; 1. B. C6H6; 1 và C8H10; 4
C. C6H6; 1và C8H10; 2. D. C7H8; 1 và C8H10; 2
Câu 8: Số đồng phân cấu tạo mạch hở của C4H6 là
A. 3 B. 5 C. 4 D. 2

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 485 trường THPT Hoà Bình!
Đồng bộ tài khoản