Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 628 trường THPT Hoà Bình

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
38
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 628 trường THPT Hoà Bình

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 628 trường THPT Hoà Bình

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 628 trường THPT Hoà Bình. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề kiểm tra để đạt kết quả tốt nhất. Chúc các em thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 628 trường THPT Hoà Bình

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 628 trường THPT Hoà Bình này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Trắc nghiệm khách quan:(5đ)
Câu 1:
Hỗn hợp X gồm 2 aren Y, Z đều có M<120, = 3,067. Y, Z có thể có nhánh và nhánh này no. CTPT và số đồng phân của Y, Z là
A. C6H6; 1 và C7H8; 1. B. C6H6; 1và C8H10; 2.
C. C6H6; 1 và C8H10; 4 D. C7H8; 1 và C8H10; 2
Câu 2: Nitro hóa benzen bằng HNO3 thu được hợp chất hữu cơ X, Y hơn kém nhau 1 nhóm –NO2. Đốt cháy hoàn toàn 3,51gam hỗn hợp X và Y tạo thành CO2; hơi H2O và 383,7ml N2 (ở và 740mmHg). X và Y là
A. m_đinitrobenzen và 1,3,5_trinitrobenzen
B. nitrobenzen và m_nitrobenzen
C. nitrobenzen và o_nitrobenzen
D. o_nitrobenzen và 1,2,4_trinitrobenzen
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 anken và 1 ankin . Cho sản phẩm cháy đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, dư và bình 2 đựng NaOH rắn, dư thấy khối lượng bình 1 tăng 3,6g; bình 2 tăng 10,56g. Số mol ankin trong hỗn hợp là:
A. 0,03mol B. 0,14mol C. 0,04mol D. 0,05mol
Câu 4: Tên gọi của ankylbenzen theo danh pháp IUPAC là
A. 1-etyl-3-metylbenzen B. 3-metyl-1-etylbenzen
C. 2-etyl-4-metylbenzen D. 3-etyl-1-metylbenzen
Câu 5: Cho dãy biến hóa sau: C6H6 C6H5NO2 X. Cho biết X là chất nào sau đây?
A. B. C. D.
Câu 6: Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. Eten B. Pent-1-en C. Propen D. But-1-en
Câu 7: Số đồng phân cấu tạo mạch hở của C4H6 là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Quý thầy cô và các em học sinh có thể tải BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 628 trường THPT Hoà Bình để có thêm những tài liệu mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản