Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 896 trường THPT Hoà Bình

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
23
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 896 trường THPT Hoà Bình

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 896 trường THPT Hoà Bình

Học đi đôi với hành, việc học các kiến thức căn bản không thể tách rời với việc kiểm tra lại kiến thức, luyện tập để ghi nhớ và rèn kĩ năng vận dụng thông qua các đề thi phù hợp. Đó là lí do Thư viện eLib.vn cung cấp cho các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 896 trường THPT Hoà Bình như một tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 896 trường THPT Hoà Bình

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 896 trường THPT Hoà Bình là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. Trắc nghiệm khách quan:(5đ)
Câu 1:
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 anken và 1 ankin . Cho sản phẩm cháy đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, dư và bình 2 đựng NaOH rắn, dư thấy khối lượng bình 1 tăng 3,6g; bình 2 tăng 10,56g. Số mol ankin trong hỗn hợp là:
A. 0,03mol B. 0,04mol C. 0,14mol D. 0,05mol
Câu 2: Cho dãy biến hóa sau: C6H6 C6H5NO2 X. Cho biết X là chất nào sau đây?
A. B. C. D.
Câu 3: Trong số các chất: benzen, propen, propin, đivinyl, xiclobutan, stiren, có bao nhiêu chất làm mất màu dd brom?
A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.
Câu 4: Số đồng phân cấu tạo mạch hở của C4H6 là
A. 3 B. 2 C. 5 D. 4
Câu 5: Nitro hóa benzen bằng HNO3 thu được hợp chất hữu cơ X, Y hơn kém nhau 1 nhóm –NO2. Đốt cháy hoàn toàn 3,51gam hỗn hợp X và Y tạo thành CO2; hơi H2O và 383,7ml N2 (ở và 740mmHg). X và Y là
A. m_đinitrobenzen và 1,3,5_trinitrobenzen
B. o_nitrobenzen và 1,2,4_trinitrobenzen
C. nitrobenzen và m_nitrobenzen
D. nitrobenzen và o_nitrobenzen
Câu 6: Để phân biệt isopentan, pent-1-in, pent-2-en cần dùng
A. dd KMnO4 và dd AgNO3/NH3 B. dd KMnO4 và dd Br2
C. dd Br2 và dd AgNO3/NH3 D. dd AgNO3/NH3 và dd Br2
Câu 7: Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. Eten B. But-1-en C. Pent-1-en D. Propen
Câu 8: Hỗn hợp X gồm 2 aren Y, Z đều có M<120, = 3,067. Y, Z có thể có nhánh và nhánh này no. CTPT và số đồng phân của Y, Z là
A. C6H6; 1 và C8H10; 4 B. C6H6; 1và C8H10; 2.
C. C6H6; 1 và C7H8; 1. D. C7H8; 1 và C8H10; 2

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 (Nâng cao) mã đề 896 trường THPT Hoà Bình sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản