Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 (Cơ bản) mã đề 209 Trung tâm GDTX huyện Mang Thít 

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
41
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 (Cơ bản) mã đề 209 Trung tâm GDTX huyện Mang Thít 

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 (Cơ bản) mã đề 209 Trung tâm GDTX huyện Mang Thít 

Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 (Cơ bản) mã đề 209 Trung tâm GDTX huyện Mang Thít  mà Thư viện eLib giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề kiểm tra được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc của đề. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn làm bài tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 (Cơ bản) mã đề 209 Trung tâm GDTX huyện Mang Thít 

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 (Cơ bản) mã đề 209 Trung tâm GDTX huyện Mang Thít  là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Câu 1: Glucozơ thuộc loại
A. mono saccarit. B. Ancol. C. di saccarit. D. Poli saccarit.
Câu 2: Đun nóng CH3COOCH3 trong KOH dư thu được
A. CH3COOH và CH3OK. B. CH3COONa và CH3OH.
C. CH3COOK và CH3OH. D. CH3COOH và CH3OH .
Câu 3: Thủy phân tinh bột trong môi trường axit có đun nóng thu được
A. fructozơ. B. Glixerol. C. Saccarzơ. D. Glucozơ.
Câu 4: Cho 11 gam etyl axetat phản ứng hết với dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 10,25. B. 9,25. C. 8,2. D. 8,25.
Câu 5: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân
A. Tinh bột. B. Glucozơ. C. Xenlulozơ. D. Saccarozơ.
Câu 6: Chất thuộc loại este là
A. CH3COOCH3. B. CH3COOH. C. HCOOK. D. HCOOH.
Câu 7: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng
A. trùng ngưng. B. Xà phòng hóa. C. Este hóa. D. trùng hợp.
Câu 8: Este X có CTPT là C3H6O2. Đốt cháy hoàn toàn X thu được V lít khí CO2 ( đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Dẫn toàn bộ khí CO2 sinh ra qua bình đựng nước vôi trong dư thu được 6 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 1,344. B. 2,24. C. 3,36. D. 4,48.
Câu 9: Công thức chung của este no đơn chức, mạch hở là
A. CnH2nO2 . B. CnH2nO  . C. CnH2nO2 . D. CnH2n+1O.
Câu 10: Tên gọi của este có công thức HCOO – CH = CH2 là
A. Vinyl fomat. B. Metyl axetat. C. Vinyl fomic. D. Vinyl axetat.

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 (Cơ bản) mã đề 209 Trung tâm GDTX huyện Mang Thít  sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản