Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây

Với mong muốn giúp các bạn học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức mà không phải mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm tư liệu tham khảo. Thư viện eLib đã sưu tập bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh tham khảo trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn đạt được số điểm cao như mong muốn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Metyl fomat có công thức là
A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH3. D. HCOOCH=CH2.
Câu 2: Chất béo là trieste của axit béo với
A. phenol. B. etanol. C. etylen glicol. D. glixerol.
Câu 3: Cho hỗn hợp gồm 9 gam glucozơ và 9 gam fructozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 32,4. B. 16,2. C. 21,6. D. 43,2.
Câu 4: Chất không phải axit béo là
A. axit oxalic. B. axit panmitic. C. axit stearic. D. axit oleic.
Câu 5: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol metylic.
Công thức của X là
A. CH3COOC2H5. B. C2H5COOCH3. C. C2H3COOC2H5. D. CH3COOCH3.
Câu 6: Gốc glucozơ và gốc fructozơ trong phân tử saccarozơ liên kết với nhau qua nguyên tử
A. oxi. B. cacbon. C. nitơ. D. hiđro.
Câu 7: Phản ứng giữa CH3OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng
A. trùng hợp. B. xà phòng hóa. C. trùng ngưng. D. este hóa.
Câu 8: Cho 4,4 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa thu được là
A. 12,3 gam. B. 16,4 gam. C. 4,1 gam. D. 8,2 gam.
Câu 9: Đồng phân của fructozơ là
A. saccarozơ. B. xenlulozơ. C. tinh bột. D. glucozơ.
Câu 10: Chất tham gia phản ứng tráng bạc là
A. axit axetic. B. xenlulozơ. C. glucozơ. D. tinh bột.

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản