Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 108 trường THPT Phan Đăng Lưu

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
30
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 108 trường THPT Phan Đăng Lưu

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 108 trường THPT Phan Đăng Lưu

Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 108 trường THPT Phan Đăng Lưu để biết khả năng hiện tại của mình cho kỳ kiểm tra sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn và giải trên từng đề kiểm tra có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề kiểm tra, từ đó nâng cao kỹ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo trên trang Thư viện eLib.VN của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 108 trường THPT Phan Đăng Lưu

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 108 trường THPT Phan Đăng Lưu dưới đây:

Câu 1: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm -OH, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với
A. kim loại Na. B. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng.
C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. D. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng
Câu 2: Trong các chất sau: saccarozơ, glucozơ, tinh bột, fructozơ, xenlulozơ. Có bao nhiêu chất tham gia phản ứng thủy phân?
A. 1 B. 2 C.3 D. 4
Câu 3: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là
A. 270 g. B. 360 g. C. 480 g D. 300 g.
Câu 4: CTCT chung của este được tạo thành từ axit no, đơn chức, mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở có dạng:
Câu 5: Khi xà phòng hóa CH3COOC2H5 bằng dd NaOH (vừa đủ), dung dịch sau phản ứng có:
A. C2H5COONa, CH3OH B. C2H5OH, CH3COONa,NaOH
C. C2H5OH, CH3COONa D. C2H5OH, CH3COOH, NaOH
Câu 6: Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 48.600.000 g/mol. Vậy số gốc monosaccarit có trong sợi bông là
A. 300000 B. 280000 C. 350000 D. 250000

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 108 trường THPT Phan Đăng Lưu để xem.
Đồng bộ tài khoản