Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 132 trường THPT Lê Duẩn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
20
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 132 trường THPT Lê Duẩn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 132 trường THPT Lê Duẩn

Dưới đây là bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 132 trường THPT Lê Duẩn nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 132 trường THPT Lê Duẩn

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 132 trường THPT Lê Duẩn:

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23, K = 39, Ca = 40, Cu = 64, Ag = 108
Câu 1. Cho sơ đồ sau, X, Y lần lượt là:
A. C2H4, C2H5OH B. C2H4, CH3COOH
C. CH4, CH3COOH D.CH3COOH, CH3COONa
Câu 2. Cho 5,18g este đơn chức no E tác dụng hết với dung dịch NaOH ta thu được 5,74g muối natri. Vậy công thức cấu tạo của E có thể là:
A CH3COOCH3 B.C2H5COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5
Câu 3.Cho các chất CH3CHO, HCOOCH3 , C2H5OH, CH3COOH. Thứ tự sắp xếp các chất trên theo chiều tăng dần của nhiệt độ sôi là:
A. CH3CHO, HCOOCH3, C2H5OH, CH3COOH B. CH3CHO, C2H5OH,HCOOCH3, CH3COOH
C. HCOOCH3, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH D. C2H5OH, HCOOCH3,CH3COOH, CH3CHO
Câu 4. Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:
A. metyl propionat. B. propyl fomat. C. ancol etylic. D. etyl axetat.
Câu 5 Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là
A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol.
C. C15H31COOH và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 132 trường THPT Lê Duẩn bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản