Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 169 trường THPT Lê Duẩn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 169 trường THPT Lê Duẩn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 169 trường THPT Lê Duẩn

Bạn đã có Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 169 trường THPT Lê Duẩn trong bộ sưu tập tài liệu ôn thi của mình chưa? Nhanh tay tải miễn phí bộ đề thi hay nhé. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hy vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề của mình và hoàn thành xuất sắc bài thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 169 trường THPT Lê Duẩn

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 169 trường THPT Lê Duẩn được trích từ tài liệu:

Câu 1: Cho m(gam) glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 80%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) 2 lấy dư, thu được 60 gam kết tủa. Giá trị của m:
A. 65,7 B. 32,4 C. 67,5 D. 43,2
Câu 2: Saccarozơ có thể phản ứng được với chất nào sau đây: 1.H2/Ni,to; 2.Cu(OH)2;
3.AgNO3 / NH3 ; 4.H2O (H+, to)?
A. 1 và 2 B. 2 và 4 C. 2 và 3 D. 1 và 4
Câu 3: Một este có CTPT là C3H6O2, có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3. CTCT của este là:
A. HCOOC2H5 B. HCOOC3H7. C. CH3COOCH3. D.CH3COOC2H5.
Câu 4: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)
A. 10,4 gam. B. 3,28 gam. C. 8,2 gam. D. 8,56 gam.
Câu 5: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH3COONa và CH3CHO. B. CH2=CHCOONa và CH3OH.
C. CH3COONa và CH2=CHOH. D. C2H5COONa và CH3OH.

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 169 trường THPT Lê Duẩn bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản