Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 425 trường THPT Phan Đăng Lưu

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
30
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 425 trường THPT Phan Đăng Lưu

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 425 trường THPT Phan Đăng Lưu

Dưới đây là bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 425 trường THPT Phan Đăng Lưu nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập để nắm vững hơn những kiến thức, kỹ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề kiểm tra một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 425 trường THPT Phan Đăng Lưu

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 425 trường THPT Phan Đăng Lưu dưới đây:

Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở thì sản phẩm thu được có:
A. số mol CO2 > số mol H2O B. không đủ dữ kiện để xác định
C. số mol CO2 < số mol H2O D. số mol CO2 = số mol H2O
Câu 2: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là:
A. C15H31COONa và etanol. B. C15H31COONa và glixerol.
C. C17H35COOH và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol.
Câu 3: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?
A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 4: Đun m gam một triglixerit X với dd NaOH (dư) đến hoàn toàn, thu được 0,92g glixerol và 9,1g hỗn hợp muối của axit béo. Giá trị của m là
A. 8,28g B. 8,8g C. 10g D. 8,82g
Câu 5: Cho este X có CTPT C4H8O2. X thuộc dãy đồng đẳng của este:
A. No, đơn chức. B. No, đơn chức, mạch hở.
C. No , đơn chức, mạch vòng. D. Không no, đơn chức, mạch hở.

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 12 mã đề 425 trường THPT Phan Đăng Lưu để xem.
Đồng bộ tài khoản