Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 12 (Nâng cao) trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 14 đề thi

0
192
lượt xem
0
download
Xem 14 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 12 (Nâng cao) trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 12 (Nâng cao) trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Dưới đây là bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 12 (Nâng cao) trường THPT Trường Chinh - Gia Lai nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 12 (Nâng cao) trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 12 (Nâng cao) trường THPT Trường Chinh - Gia Lai được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1: Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br2 thu được 19,8 gam kết tủa. Giá trị m đã dùng là
A. 1,86 gam B. 7,44 gam C. 5,58 gam D. 3,72 gam
Câu 2: Công thức phân tử C4H9O2N có số đồng phân aminoaxit (với nhóm amin bậc nhất) là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 3: Cho X là axit cacbonxylic, Y là amino axit (trong phân tử có một nhóm – NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X và Y, thu được khí N2, 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Mặc khác 0,35 mol hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa m gam HCl. Giá trị m là
A. 6,39. B. 4,38. C. 10,22. D. 5,11.
Câu 4: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là
A. H2NC2H4COOH. B. H2NCH2COOH.
C. H2NC4H8COOH. D. H2NC3H6COOH.
Câu 5: Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ?
A. Nilon – 6. B. Poli(vinyl clorua).
C. Polibutađien D. Polietilen.
Câu 6: Số đồng phân đipeptit tối đa tạo thành từ hỗn hợp glyxin và alanin là
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 12 (Nâng cao) trường THPT Trường Chinh - Gia Lai!
Đồng bộ tài khoản