Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 10 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
35
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 10 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 10 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng

Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 10 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 10 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 10 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng:

Câu 1(2 điểm) Cho nguyên tố R có Z = 20
a. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố R
b. Xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn (ô,chu kì,nhóm)? Vì sao?
c. Cho biết R là kim loại hay phi kim ?
Câu 2 (2điểm) Nguyên tử T có số thứ tự là 15, thuộc chu kì 3, nhóm VA.
a. Hãy cho biết số proton, số electron của T
b. Viết cấu hình electron của T
c. Nguyên tử T có mấy lớp electron, có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng?
d. Công thức oxit cao nhất của T
e. Công thức của hợp chất khí với hiđro (nếu có)
f. Công thức hiđroxit có tính axit hay bazơ
Câu 3 (2điểm) Hợp chất với hiđro của X có dạng XH4.Oxit cao nhất của nó chứa 53,33% oxi về khối lượng.(Cho C=12; Si=28; S=32; Cl=35,5 ;N=14; P=31; F=9)
a. Xác định nguyên tử khối của X.
b. X là nguyên tố nào?
c. Nguyên tử Y có cấu hình electron lớp ngoài là 3s23p3. Suy ra cấu hình đầy đủ
của Y ?
Câu 4 (1điểm)Nguyên tử X có tổng số electron ở phân lớp p là 7. Suy ra cấu hình
electron đầy đủ của X ?
Câu 5 (2 điểm). Hãy cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số khối, số nơtron,số electron
và tên nguyên tố của các nguyên tử có kí hiệu sau đây: 19 K ; 26 Fe .
39 56


Câu 6 (1điểm) Hãy sắp xếp các nguyên tố sau đây theo chiều tăng dần của bán kính
nguyên tử: F(Z=9), Al(Z=13), Na(Z=11), P(Z=15).
( Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
-------Hết -------
HƯỚNG DẪN CHẤM
CÂU Hướng dẫn chấm ĐIỂM
1 a)1s22s22p63s23p64s2 0,5
(2đ) b)ô 20,chu kì 4 vì có 4 lớp e,nhóm IIA vì có 2e lớp ngoài cùng 1
c) là kim loại 0,5
2
(2đ) a)số p=số e=15 0,25
b) X (z=15): 1s2 2s2 2p6 3s 23p3 0,25
c) có 3 lớp, lớp ngoài cùng 5e 0,5
d) ct oxit: P2O5 0,25
e)ct PH3 0,25
f)H3PO4 0,5
3 XH4RO2 0,25
(2đ) %O=53,33 %R=46,67 0,25
a)
% R 46,67 R
   R  28  Si 0,75
%O 53,33 32
b)X: silic 0,25
c)1s22s22p63s23p6
0,5
2 2 6 2 1
4 Cấu hình electron:1s 2s 2p 3s 3p 1đ
(1đ)
5 a/ 19 K
39
Tên nguyên tố Kali, p = e = 19, A = 39, n = 39 – 19 = 20 1đ
(2đ) b/ 26 Fe Tên nguyên tố sắt , p = e = 26, A = 56, n = 30
56 1đ
6 BKNT giảm: Na>Al>P>F 1đ
(1đ)

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 10 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản