Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 11 năm học 2013-2014

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 96 đề thi

0
1.842
lượt xem
6
download
Xem 96 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 11 năm học 2013-2014

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 11 năm học 2013-2014

Học đi đôi với hành, việc học các kiến thức căn bản không thể tách rời với việc kiểm tra lại kiến thức, luyện tập để ghi nhớ và rèn kỹ năng vận dụng thông qua các đề kiểm tra phù hợp. Đó là lí do Thư viện eLib cung cấp cho các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 11 năm học 2013-2014 như một tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 11 năm học 2013-2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 11 năm học 2013-2014 dưới đây:

Câu 1: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?
A. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.
B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.
C. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.
Câu 2: Chất điện li là:
A. Chất tan trong nước. B. Chất dẫn điện.
C. Chất phân li trong nước thành các ion. D. Chất không tan trong nước.
Câu 3: 2000 ml dd NaOH có chứa 8 gam NaOH, pH của dung dịch bằng:
A. 1. B. 2. C. 12. D. 13.
Câu 4: Khi trộn các dung dịch sau với nhau trường hợp nào sau đây không có phản ứng xảy ra?
A. Na2CO3 và Ca(NO3)2 C. FeSO4 và NaOH
B. NaHCO3 và HCl D. K2CO3 và NaCl
Câu 5: Dung dịch nào dẫn điện được:
A. NaCl B. C2H5OH C. C12H22O11 D. C6H12O6

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 11 năm học 2013-2014 để xem.
Đồng bộ tài khoản