Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 mã đề 108 trường THPT Ngô Gia Tự

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
41
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 mã đề 108 trường THPT Ngô Gia Tự

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 mã đề 108 trường THPT Ngô Gia Tự

Với mong muốn giúp các bạn học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức đã học mà không phải mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm tài liệu tham khảo. Thư viện eLib đã sưu tập bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 mã đề 108 trường THPT Ngô Gia Tự. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh tham khảo trong kỳ kiểm tra sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 mã đề 108 trường THPT Ngô Gia Tự

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 mã đề 108 trường THPT Ngô Gia Tự này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 01. Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là:
A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.
B. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.
C. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-.
D. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl-.
Câu 02: Hợp chất có công thức (CH3)2CH-CH(NH2)COOH có tên bán hệ thống là:
A. xit -α –aminoisobutyric. B. A.xit- β – aminoisobutyric
C. A.xit -α –aminoisovaleric D. A.xit -α –aminovaleric
Câu 03 : X là chất hữu cơ chứa C, H, O, N có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. X tác dụng cả NaOH, cả HCl. Biết %C ; %H; %N ( theo khối lượng ) trong X lần lượt là 40,449%; 7,865% và 15,73%. Khi cho 4,45 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng được 4,85 gam muối khan. X có công thức cấu tạo là
A. H2N – CH2 – COO – CH3 B. H2N – CH2 – COONH4
C. H2N – CH2 –CH2 – COOH D. H2N – CH2 – COO – C2H5
Câu 04: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5NH3Cl (phenylamoni clorua), ClH3N - CH2 - COOH, NH2 - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH, HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH, NH2 - CH2 - COONa.
Số lượng các dung dịch có pH < 7 là A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 05: 0,1 mol aminoaxit A tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ cho ra 9,7 gam muối. A là
A. axit- β – aminopropionic B. alanin C. Glyxin D. axit glutamic

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 mã đề 108 trường THPT Ngô Gia Tự hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản