Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 132 (Tuần 6) năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 132 (Tuần 6) năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 132 (Tuần 6) năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kỳ ôn luyện, Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 132 (Tuần 6) năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề kiểm tra này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 132 (Tuần 6) năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 132 (Tuần 6) năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng:

Câu 1: Cho axit axetic tác dụng với ancol etylic thu được este có công thức là
A. H  COO  C2 H5 B. CH3 COO  CH3 C. CH3 COO C2 H5 D. H  COO  CH3
Câu 2: Từ 10 gam bột gạo chứa 80% tinh bột(còn lại là chất trơ) có thể điều chế được bao nhiêu gam ancol etylic (hiệu suất của cả quá trình là 80%).
A. 3,63 gam B. 3,41 gam C. 4,09 gam D. 4,54 gam
Câu 3: Glucozơ không có tính chất nào sau đây?.
A. tham gia phản ứng AgNO3 trong NH3. B. tham gia phản ứng lên men.
C. tham gia phản ứng Cu(OH)2. D. tham gia phản ứng thủy phân.
Câu 4: Phân biệt glucozơ và tinh bột ta dùng
A. dung dịch I2 hoặc AgNO3trong NH3. B. Cu(OH)2.
C. Dung dịch I2 hoặc Na D. NaOH hoặc HCl
Câu 5: Cho 7,2 gam glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 dư, đun nóng. Khối lượng Ag thu được là
A. 8,64 gam B. 4,32 gam C. 2,16 gam D. 6,48 gam
Câu 6: Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit thu được dung dịch (X). Trung hòa hết axit có trong dung dịch (X) rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 dư đun nóng thì thu được lượng Ag là
A. 2,16 gam B. 4,32 gam C. 1,08 gam D. 8,64 gam

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 132 (Tuần 6) năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản