Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 135 (Tuần 13) năm 2011-2012 trường THPT Phan Đình Phùng

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 135 (Tuần 13) năm 2011-2012 trường THPT Phan Đình Phùng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 135 (Tuần 13) năm 2011-2012 trường THPT Phan Đình Phùng

Thư viện eLib chia sẻ miễn phí bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 135 (Tuần 13) năm 2011-2012 trường THPT Phan Đình Phùng. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề kiểm tra một cách nhanh nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 135 (Tuần 13) năm 2011-2012 trường THPT Phan Đình Phùng

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 135 (Tuần 13) năm 2011-2012 trường THPT Phan Đình Phùng của thư viện eLib dưới đây:

Câu 1: Cho 4,5 gam một amin no đơn chức (A) tác dụng vủa đủ với dung dịch HCl thu được 8,15 gam muối. Công thức phân tử của amin (A) là
A. C4 H11N B. CH5 N C. C2 H7 N D. C3H9 N
Câu 2: Polime (X) khi đốt cháy thu được tỉ lệ số mol CO2 và nước là 1:1. (X) được điều chế từ monome bằng phản ứng trùng hợp. (X) là
A. poli etilen. B. Nilon-6,6.
C. xenlulozơ. D. poli(vinyl clorua).
Câu 3: Dãy gồm các polime tổng hợp là
A. tinh bột, poli(vinyl clorua), nilon-6,6. B. polietilen, poli(vinyl clorua), tinh bột.
C. polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6 D. polietilen, poli(vinyl clorua), nilon- 6,6.
Câu 4: Este (A) được điều chế từ aminoaxit (B) và rượu metylic. Tỉ khối hơi của (A) so
với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn tòan 8,9 gam este (A) thu được 13,2 gam khí CO2, 6,3 gam H2O và 1,12 lít N2(đktc). Công thức cấu tạo của chất (B) là
A. CH3  CH(NH 2 )  COOH B. H2 N  CH 2  CH 2COOH
C. H2 N  (CH 2 )3  COOH D. H2 N  CH2COOH
Câu 5: Thực hiện phản ứng trùng ngưng amino axit( H2 N  [CH 2 ]10COOH ) thu được polime có công thức là
NH-[CH2]10-CO n NH-[CH2]9-CO n NH-[CH2]6-CO n NH-[CH2]5-CO n
Câu 6: Cho 20(gam) hỗn hợp anilin (C6H5-NH2) và axit amino axetic(H2N-CH2-COOH) được trung hòa bởi 100 (ml) dung dịch NaOH 1M. Thành phần phần trăm của anilin trong hỗn hợp là
A. 50(%) B. 62,5(%). C. 37,5(%). D. 53,5(%).

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 135 (Tuần 13) năm 2011-2012 trường THPT Phan Đình Phùng sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản