Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 356 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
18
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 356 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 356 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng

Tất cả các đề thi hay và tiêu biểu nhất được chúng tôi tổng hợp tạo thành bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 356 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng. Bộ đề thi sẽ giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập và mở rộng kiến thức. Hy vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích cho việc ôn tập của các bạn học sinh. Chúc các bạn thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 356 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 356 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1: Amin nào sau đây không làm đổi màu quì tím:
A. CH3COONa B. C6H5-NH2. C. CH3-NH2. D. NaOH
Câu 2: Nếu thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau:
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 3: Oxi hóa hoàn toàn 7,2 gam este (X) bằng oxi không khí thì thu được 5,376 lít CO2 (đktc) và 4,32 gam nước. Số đồng phân cấu tạo của (X) là:
A. 1 B. 6 C. 2 D. 4
Câu 4: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau:
A. Fructozơ, Xenlulozơ B. Saccarozơ, Mantozơ
C. Saccarozơ, Fructozơ D. Xenlulozơ, Glucozơ
Câu 5: Amino axit là hợp chất hữu cơ:
A. Tạp chức B. Đơn chức. C. Đa chức D. Đi chức
Câu 6: Xenlulozơ trininat dùng làm thuốc súng không khối, Xenlulozơ trininat có công thức là:
A. [C6H7O2(ONO)3]n. B. [C6H7O2(NO2)3]n.
C. [C6H7O2(ONO3)3]n. D. [C6H7O2(NO3)3]n.
Câu 7: C4H11N có bao nhiêu đồng phân amin bậc 2?
A. 6 đồng phân B. 3 đồng phân C. 8 đồng phân D. 2 đồng phân
Câu 8: Cho các chất sau: ancol etylic (1), axit axetic (2), metyl fomiat (3). Sắp xếp nhiệt độ sôi giảm dần là:
A. (1) > (3) > (2) B. (2) > (1) > (3) C. (3) > (2) > (1) D. (1) > (2) > (3)

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 356 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng!
Đồng bộ tài khoản