Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 479 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 479 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 479 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng

Với mong muốn cung cấp thêm nhiều tài liệu hay cho các bạn học sinh, Thư viện eLib đã chọn lọc và tổng hợp các đề thi tạo thành bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 479 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng. Hy vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn thi tốt hơn. Chúc các bạn thành công trong kì thi này nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 479 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 479 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng được trích từ tài liệu:

Câu 1: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là
A. dung dịch HCl. B. dung dịch NaOH.
C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. D. dung dịch NaCl.
Câu 2: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím :
A. Lizin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH) B. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH
C. Natriphenolat (C6H5ONa) D. Glixin (H2N -CH2-COOH)
Câu 3: Cho 4,4g este no, đơn chức tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được 4,8g muối natri. Công thức cấu tạo của este là:
A. CH3COOC2H5 B. HCOOC3H7 C. C2H5COOCH3 D. CH3COOCH3
Câu 4: Thuỷ phân chất béo luôn thu được.
A. C17H35COONa B. C3H5(OH)3 C. C2H4(OH)2 D. C2H5OH
Câu 5: CTCT của glyxin là
A. H2N–CH(CH3)–CH2–COOH B. H2N–CH2–CH2–COOH
C. H2N-CH2-COOH D. CH3–CH(NH2)-COOH
Câu 6: Đun nóng 3,6g axit axetic với 3,68g ancol etylic có H2SO4 đặc xúc tác. Khối lượng este tạo thành khi hiệu xuất phản ứng 80% là :
A. 5,152g B. 4,224g C. 6,892g D. 5,281g
Câu 7: Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để chứng minh được cấu tạo của glucozơ ở dạng mạch hở:
A. Glucozơ có phản ứng tráng bạc.
B. Khi có xúc tác enzim, dung dịch glucozơ lên men tạo rượu etylic
C. Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CH3COO-
D. Khử hoàn toàn glucozơ cho n - hexan.

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 mã đề 479 năm 2014-2015 trường THPT Tân Hồng bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản