Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 trường THPT Kiệm Tân

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 trường THPT Kiệm Tân

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 trường THPT Kiệm Tân

Bổ sung ngay vào tài liệu ôn thi của bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 trường THPT Kiệm Tân. Việc trực tiếp giải đề thi của những năm học trước sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề và ôn tập kiến thức. Từ đó, dự đoán xu hướng đề thi để có định hướng học tập rõ ràng và xây dựng lộ trình học hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 trường THPT Kiệm Tân

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 trường THPT Kiệm Tân:

Câu 1: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với
A. dung dich KOH và CuO. B. dung dich HC1 và dung dich Na2CO3.
C. dung dich KOH và dung dich HC1. D. dung dich NaOH và dung dich NH3.
Câu 2: Amin nào dưới đây là amin bậc 2
A. CH3 – CH2 – NH2 B. (CH3)3N
C. CH3 – NH – CH3 D. CH3 – CH(NH2) – CH3
Câu 3: X là một α – amino axit chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2. Cho 8,9g X tác dụng với 200ml dung dịch HCl 1M. Thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần dùng 300ml dung dịch NaOH 1M. công thức đúng của X là.
A. CH3CH2CH(NH2)COOH B. CH2(NH2)CH2COOH
C. CH3(NH2)C(CH3)COOH D. CH3CH(NH2)COOH
Câu 4: Công thức cấu tạo của alanin là:
A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. H2N-CH2-COOH.
C. C6H5NH2. D. CH3-CH(NH2)-COOH.
Câu 5: Trong các chất dưới đây chất nào là đipeptit?
A. H2N-CH2-CO-NH-CH2 -CH2-COOH
B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH
C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH
D. H2N-CH(CH3) -CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 trường THPT Kiệm Tân bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản