Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 trường THPT Thị Xã Quảng Trị

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
38
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 trường THPT Thị Xã Quảng Trị

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 trường THPT Thị Xã Quảng Trị

Thư viện eLib chia sẻ miễn phí bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 trường THPT Thị Xã Quảng Trị. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề kiểm tra một cách nhanh nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em. Mời các em và quý thầy cô cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 trường THPT Thị Xã Quảng Trị

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 trường THPT Thị Xã Quảng Trị của thư viện eLib dưới đây:

Cho: C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23; Ag = 108; Cu = 64; Ca = 40
Câu 1: Cho 26,4 gam hỗn hợp hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C 4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch X chứa 28,8 gam hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Đun Y với dung dịch H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp, thu được chất hữu cơ Z có tỉ khối hơi so với Y bằng 0,7. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 4,6. B. 9,6. C. 6,4. D. 6,0.
Câu 2: Phát biểu đúng là
A. Phản ứng thuỷ phân etyl axetat trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
B. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol.
C. Khi thuỷ phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.
D. Phản ứng giữa axit và ancol (xt H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng một chiều.
Câu 3: Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam mantozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO 3/NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 43,20. B. 4,32. C. 21,60. D. 2,16.
Câu 4: Cacbohiđrat thuôc loại đisaccarit là
A. fructozơ. B. glucozơ. C. saccarozơ. D. xenlulozơ.
Câu 5: Đun nóng 3,42 gam saccarozơ với 100 ml dung dịch dung dịch H2SO4 1M (xúc tác) để xảy ra phản ứng thuỷ phân saccarozơ (hiệu suất phản ứng thuỷ phân là 60%), thu được dung dịch X. Dung dịch X hoà tan được tối đa m gam Cu(OH)2. Giá trị của m là
A. 10,584. B. 0,49. C. 0,784. D. 0,882.

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 trường THPT Thị Xã Quảng Trị sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản