Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
99
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ

Với bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ bạn sẽ không còn phải lo lắng về tài liệu ôn thi cũng như định hướng ôn tập nữa. Thư viện eLib.vn luôn đồng hành cùng bạn trong các kỳ thi cũng như giúp bạn có tài liệu chất lượng ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp đến.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ:

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
1. Dãy chất nào sau đây đều tác dụng được SO2?
A. CO, Na2O, CaO; B. BaO, SO, Li2O;
C. Na2O, CaO, Li2O; D. K2O, NO, FeO;
2. Dãy chất nào sau đây đều là oxit bazơ ?
A. CuO, Cu(OH)2, Na2O; B. Na2O, NaOH, CuO;
C. CO2, CuO, BaO; D. K2O, Na2O, Fe2O3;
3. Dãy kim loại nào sau đây đều tác dụng được với dd HCl ?
A. Mg, Zn, Li; B. Pt, Ba, Pb;
C. Na, Al, Hg; D. Fe, Ag, Ba;
4. Dãy chất nào sau đây đều là oxit axit?
A. Na2O, CO2, SO3; B. P2O5, CO2, SO2;
C. SO2, P2O5, SO; D. SO2, NO, P2O5;
5. Để nhận biết hai dung dịch không màu bị mất nhãn: HCl; H2SO4 ta dùng thuốc thử nào?
A. dd BaCl2 ; B. dd AgNO3;
C. Quỳ tím ; D.dd CuCl2;
6. Dãy chất nào sau đây đều tác dụng với nước?
A. CuO, FeO, SO2; B. Al2O3, PbO, Na2O;
C. CaO, Li2O, SO3; D. SO, K2O, Na2O;
7. Phản ứng hoá học: NaOH + HCl  NaCl + H2O thuộc loại phản ứng hoá học gì?
A. Phản ứng phân huỷ; C. Phản ứng hoá hợp ;
B. Phản ứng trung hoà; D. Phản ứng oxi hoá – khử;
8. Cho 32,5 gam kim loại X có hoá trị II vào dd HCl dư thu được 11,2 lit khí hiđro ở đktc. X là kim loại nào?
A. Fe; B. Mg; C. Zn; D. Cu;

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 năm 2011 - 2012 trường THCS Triệu Độ bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản