Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Cơ bản) mã đề 112 trường THPT Chu Văn An

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
105
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Cơ bản) mã đề 112 trường THPT Chu Văn An

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Cơ bản) mã đề 112 trường THPT Chu Văn An

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang ôn tập cho bài kiểm tra 1 tiết Sinh học dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Cơ bản) mã đề 112 trường THPT Chu Văn An. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Cơ bản) mã đề 112 trường THPT Chu Văn An

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Cơ bản) mã đề 112 trường THPT Chu Văn An:

Câu 1: Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là: Xanh lục và Vàng và xanh
A. B. Đổ và xanh tím C. D. Xanh lơ và đỏ vàng tím.
Câu 2: Trong quang hợp, các nguyên tử ôxi của CO2 cuối cùng sẽ có mặt ở:
Glucôzơ và
A. O2 và glucôzơ. B. C. Glucôzơ. D. O2 thải ra H2O.
Câu 3: Nơi nước và chất khoáng hòa tan phải đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là:
Tế bào nhu mô
A. Tế bào nội bì B. C. Tế bào lông hút. D. Tế bào biểu bì vỏ
Câu 4: Phần lớn các chất hữu cơ của thực vật được tạo thành từ:
A. H2O. B. Nitơ C. Các chất khoáng D. CO2.
Câu 5: Công thức biểu thị sự cố định nitơ tự do là:
A. 2NH4+ → 2O2 + 8e- → N2 + 4H2O B. Glucôzơ + 2N2 → axit amin
C. N2 + 3H2 → 2HN3. D. 2HN3 → N2 + 3H2.
Câu 6: Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3?
A. Vì tận dụng được nồng độ CO2. B. Vì không có hô hấp sáng.
C. Vì nhu cầu nước thấp. D. Vì tận dụng được ánh sang cao.
Câu 7: Khi lá cây bị vàng do thiếu chất diệp lục, có thể chọn nhóm các nguyên tố khoáng thích hợp để bón cho cây là:
A. P; K; Mn. B. S; P; K C. N, Mg; Fe. D. P; K; Fe.
Câu 8: Quá trình cố định nitơ ở các vi khuẩn cố định nitơ tự do phụ thuộc loại enzim.
A. Đêaminaza. B. Nitrôgenaza C. Đêcacboxilaza. D. Perôxiđaza.
Câu 9: Pha sáng của quang hợp sẽ cung cấp cho chu trình Canvin:
Năng lượng ánh ATP và
A. H2O. B. C. D. CO2 sang NADPH
Câu 10: Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là:
Chu trình
A. Pha tối B. C. Chu trình CAM. D. Pha sang Canvin.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Cơ bản) mã đề 112 trường THPT Chu Văn An bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản