Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Nâng cao) mã đề 132 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
35
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Nâng cao) mã đề 132 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Nâng cao) mã đề 132 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chúng tôi muốn gửi BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Nâng cao) mã đề 132 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng này đến các bạn học sinh nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo, luyện tập giải các dạng đề môn Sinh học. Hệ thống rõ ràng các câu hỏi trong BST này còn là tài liệu hay dành cho quý thầy cô giáo đang giảng dạy bộ môn Sinh học tại các trường tham khảo. Chúc các em học sinh và thầy cô giáo có trải nghiệm thú vị khi tham khảo BST này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Nâng cao) mã đề 132 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Nâng cao) mã đề 132 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng:

Câu 1: Nhận định nào sau đây đúng về quang hợp ở thực vật C4 và CAM?
A. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên của thực vật C4 và CAM đều là chất có 4 carbon (AOA).
B. Giai đoạn cố định CO2 đầu tiên của thực vật C4 và CAM đều diễn ra vào ban đêm.
C. Pha tối của thực vật C4 và CAM đều chỉ diễn ra ở lục lạp tế bào mô giậu.
D. Pha sáng của thực vật CAM diễn ra vào ban ngày còn pha tối diễn ra vào ban đêm.
Câu 2: Những nguyên liệu nào dưới đây tham gia vào pha sáng quang hợp ở thực vật?
1. H2O 2. O2 3. CO2 4. ADP, Pi
5. ATP 6. NADP+ 7. NADPH 8. Năng lượng ánh sáng.
Tổ hợp đúng là:
A. 1, 5, 7, 8. B. 2, 4, 6. C. 1, 4, 6. D. 3, 4, 6, 8.
Câu 3: Nhận định nào sau đây đúng về quang hợp ở thực vật C3 và C4?
A. Chất nhận CO2 đầu tiên của thực vật C3 và C4 đều là RiDP, sản phẩm cố định CO2 đầu tiên đều là APG.
B. Thực vật C3 có hô hấp sáng vì khi cường độ ánh sáng cao, nồng độ CO2 ở tế bào mô giậu thấp, nồng độ O2 cao thì enzyme RiDP-carboxylase chuyển thành oxigenase.
C. Thực vật C4 không có hô hấp sáng vì nồng độ CO2 ở tế bào mô giậu luôn cao nên enzyme RiDP-carboxylase không chuyển thành oxigenase.
D. Pha tối của thực vật C3 và C4 đều diễn ra vào ban đêm để khí khổng mở và nhận CO2 vào cung cấp cho pha tối.
Câu 4: Năng suất sinh học của thực vật C4 cao hơn C3 vì
A. thực vật C4 có điểm bù CO2 cao hơn, chịu được giới hạn nhiệt độ cao hơn và không có hô hấp sáng.
B. thực vật C3 có điểm bù CO2 thấp hơn, chịu được giới hạn nhiệt độ thấp hơn và có hô hấp sáng.
C. thực vật C3 có điểm bù CO2 thấp hơn, chịu được giới hạn nhiệt độ cao hơn và có hô hấp sáng.
D. thực vật C4 có điểm bù CO2 thấp hơn, chịu được giới hạn nhiệt độ cao hơn và không có hô hấp sáng.
Câu 5: Khi cây gặp điều kiện thiếu nước kéo dài, ánh sáng đầy đủ thì khí khổng sẽ …
A. đóng do AAB giảm. B. mở do có ánh sáng.
C. mở do AAB tăng. D. đóng do AAB tăng.

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Nâng cao) mã đề 132 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản