Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Nâng cao) mã đề 209 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
34
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Nâng cao) mã đề 209 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Nâng cao) mã đề 209 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Các đề thi hay, chất lượng được chọn lọc và biên soạn kỹ lưỡng thành bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Nâng cao) mã đề 209 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng dưới đây sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Sinh học 11.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Nâng cao) mã đề 209 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Nâng cao) mã đề 209 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về sự vận chuyển của nước ở cây thân gỗ sống trên cạn?
A. Nước luôn di chuyển từ nơi có thế nước cao đến nơi có thế nước thấp.
B. Nước di chuyển trong mạch gỗ còn ion khoáng di chuyển trong mạch rây.
C. Nước và các ion khoáng di chuyển hướng lên trong cây.
D. Nước và ion khoáng được phân phối từ rễ đến thân và lá.
Câu 2: Ở 1 cây, người ta đo được hệ số hô hấp RQ>1. Nguyên liệu cây đang sử dụng cho quá trình hô hấp là:
A. Axit hữu cơ. B. Carbohydrate. C. Lipid. D. Protein.
Câu 3: Nhận định nào sau đây đúng về quang hợp ở thực vật C3 và C4?
A. Thực vật C4 không có hô hấp sáng vì nồng độ CO2 ở tế bào mô giậu luôn cao nên enzyme RiDP-carboxylase không chuyển thành oxigenase.
B. Thực vật C3 có hô hấp sáng vì khi cường độ ánh sáng cao, nồng độ CO2 ở tế bào mô giậu thấp, nồng độ O2 cao thì enzyme RiDP-carboxylase chuyển thành oxigenase.
C. Chất nhận CO2 đầu tiên của thực vật C3 và C4 đều là RiDP, sản phẩm cố định CO2 đầu tiên đều là APG.
D. Pha tối của thực vật C3 và C4 đều diễn ra vào ban đêm để khí khổng mở và nhận CO2 vào cung cấp cho pha tối.
Câu 4: Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Khi đưa cây vào trong tối thì sự thoát hơi nước của cây dừng lại.
B. Thoát hơi nước ở lá liên quan chặt chẽ tới quá trình quang hợp.
C. Cường độ thoát hơi nước của cây mạnh khi môi trường lộng gió.
D. Cường độ thoát hơi nước của cây sẽ giảm sau cơn mưa dầm.
Câu 5: Nơi diễn ra pha sáng quang hợp là
A. màng tilacoit của lục lạp. B. xoang tilacoit.
C. màng trong lục lạp. D. chất nền lục lạp.
Câu 6: Hô hấp sáng lần lượt xảy ra ở các bào quan nào trong tế bào thực vật?
A. Ti thể, lizoxom, gộ máy Golgi. B. Lục lạp, riboxom, ti thể.
C. Lục lạp, peroxixom, ti thể. D. Peroxixom, ti thể, không bào.
Câu 7: Những nguyên liệu nào dưới đây tham gia vào pha sáng quang hợp ở thực vật?
1. H2O 2. O2 3. CO2 4. ADP, Pi
5. ATP 6. NADP+ 7. NADPH 8. Năng lượng ánh sáng.
Tổ hợp đúng là:
A. 2, 4, 6. B. 1, 5, 7, 8. C. 1, 4, 6. D. 3, 4, 6, 8.
Câu 8: Ở các loài thực vật, khi cường độ ánh sáng cao hơn điểm bão hòa ánh sáng thì cường độ quang hợp giảm vì
A. khi cường độ ánh sáng càng cao, độ ẩm không khí càng tăng lên cây càng thoát nhiều nước, khi thoát hết nước thì cây chết.
B. ở giá trị cường độ ánh sáng đó, cường độ quang hợp bằng với cường độ hô hấp nên cường độ quang hợp giảm.
C. trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, nhiệt độ cao cây sẽ xảy ra hô hấp sáng nhưng không tạo ATP và gây lãng phí sản phẩm quang hợp.
D. cường độ ánh sáng cao làm nhiệt độ tăng nên hoạt tính của các enzyme giảm đồng thời làm khí khổng đóng ảnh hưởng đến lượng CO2 vào trong lá,…
Câu 9: Vi khuẩn Rhizobium có khả năng cố định đạm vì chúng có enzim
A. oxygenase. B. nitrogenase. C. caboxylase. D. amylase.
Câu 10: Vai trò đúng của diệp lục b là
A. hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng ánh sáng cho diệp lục a.
B. chỉ trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong ATP và NADPH.
C. hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng ánh sáng cho nhóm carotenoit.
D. hấp thụ năng lượng ánh sáng và trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong ATP và NADPH.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 (Nâng cao) mã đề 209 năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng!
Đồng bộ tài khoản