Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây

Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo trên trang Thư viện eLib của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây được trích từ tài liệu:

Câu 1: Khi nói về đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng
A. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi chiều dài của nhiễm sắc thể
B. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm cho một số gen trên nhiễm sắc thể này được chuyển sang nhiễm sắc thể khác
C. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm gia tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể
D. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên NST
Câu 2: Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, và quá trình giảm phân không xảy xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỷ lệ 1:1:1:1
A. x B. x C. x D. x
Câu 3: Quy luật phân li độc lập thực chất nói về
A. Sự phân li độc lập của các tính trạng B. Sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9:3:3:1
C. Sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh
D. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các alen trong quá trình giảm phân
Câu 4: Cho biết mỗi gặp tính trạng do 1 cặp gen quy định và trội hoàn toàn. Xét các phép lai (1)AaBbdd x AaBBdd ; (2) AaBbDD x aabbDd ; (3) AAbbDd x AaBBDd ; (4) AAbbDd x AaBbdd
Theo lý thuyết, có bao nhiêu phép lai mà đời con có 2 loại kiểu hình với tỷ lệ 3:1
A. (1),(3) B. (2),(3) C. (1),(4),(2) D. (1),(2),(3),(4)
Câu 5: Mã nào sau đây là mã kết thúc
A. Mã 5’UAA3’,5’UAG3’,5’UGA3’ , không mã hoá axit amin,ngừng phiên mã
B. Mã 3’AAU5’,3’AGU5’,3’GAU5’ ,không mã hoá axit amin, ngừng dịch mã
C. Mã 3’UAA5’,3’UAG5’,3’UGA5’ ,không mã hoá axit amin,ngừng dịch mã
D. Mã 5’UAA3’,5’UAG3’,5’UGA3’ ,không mã hoá axit amin, dịch mã

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 đề số 3 năm 2014-2015 trường THPT Mỹ Phước Tây bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản