Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 mã đề 115 năm 2013-2014 trường THPT Bến Tre

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 mã đề 115 năm 2013-2014 trường THPT Bến Tre

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 mã đề 115 năm 2013-2014 trường THPT Bến Tre

Cùng tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 mã đề 115 năm 2013-2014 trường THPT Bến Tre, với tài liệu này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài kiểm tra cũng như một số kì thi khác đạt kết quả tốt nhất. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 mã đề 115 năm 2013-2014 trường THPT Bến Tre

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 mã đề 115 năm 2013-2014 trường THPT Bến Tre được trích từ tài liệu:

Câu 1: Gen bình thường có 600A và 900G, đột biến gen dạng thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X, số nuclêôtít từng loại của gen đột biến là:
A. 599A và 901G B. 601A và 899G
C. 600A và 901G D. 599A và 900G
Câu 2: Tác nhân hoá học 5 - brôm uraxin (5 - BU) là chất đồng đẳng của timin gây đột biến dạng:
A. mất cặp G - X.
B. thay thế cặp A - T bằng cặp G - X.
C. mất cặp A - T.
D. thay thế cặp G - X bằng cặp A - T.
Câu 3: Trong dịch mã, tARN mang axit amin mở đầu đi vào ribôxôm có bộ ba đối mã là:
A. UAX B. UGA C. AUA D. UAA
Câu 4: Một đoạn gen có trình tự các nu như sau:
5' TAX GGG XXX AAG XXX 3'
3' ATG XXX GGG TTX GGG 5'
Nếu quá trình phiên mã diễn ra theo chiều mũi tên thì phân tử mARN được tổng hợp từ gen này sẽ có trình tự là:
A. 5' UAX GGG XXX AAG XXX 3'
B. 5' GGG XUU GGG XXX GUA
C. 3' GGG XUU GGG XXX GUA 5'
D. 3' UAX GGG XXX AAT XXX 5'
Câu 5: Người ta vận dụng dạng đột biến nào để loại bỏ những gen có hại?
A. Đảo đoạn NST. B. Mất đoạn NST.
C. Chuyển đoạn D. Lặp đoạn NST
Câu 6: Nội dung chủ yếu của quy luật phân li độc lập là:
A. Sự phân li của cặp gen này phụ thuộc vào cặp gen khác dẫn đến sự di truyền của các tính trạng phụ thuộc vào nhau
B. ở F2, mỗi cặp tính trạng xét riêng rẽ đều phân li theo tỉ lệ 3: 1
C. Sự phân li của cặp gen này không phụ thuộc vào cặp gen khác dẫn đến sự di truyền riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng
D. Nếu P khác nhau về n cặp tính trạng tương phản thì phân li kiểu hình ở F2 là ( 3 + n )n
Câu 7: Cho đậu hà lan hạt vàng, trơn lai với hạt xanh, trơn, đời lai thu được tỉ lệ 1 vàng, trơn: 1 xanh, trơn. Thế hệ P có kiểu gen là:
A. AaBb x aaBB B. Aabb x AaBB
C. AaBb x Aabb D. AaBB x aaBb
Câu 8: Khi gen thực hiện 5 lần nhân đôi, số gen con được cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu do môi trường nội bào cung cấp là:
A. 30 B. 32 C. 16 D. 31
Câu 9: Một cơ thể có kiểu gen AaBbCc khi giảm phân bình thường có thể cho tối đa mấy loại giao tử?
A. 2 B. 4 C. 16 D. 8
Câu 10: Cơ thể thực vật ở mỗi cặp NST đều tăng lên 1 gọi là:
A. Thể đa bội B. Thể tam bội
C. Thể một nhiễm D. Thể ba nhiễm

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 mã đề 115 năm 2013-2014 trường THPT Bến Tre bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản