Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 mã đề 206 năm 2010-2011 trường THPT Trần Phú

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 mã đề 206 năm 2010-2011 trường THPT Trần Phú

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 mã đề 206 năm 2010-2011 trường THPT Trần Phú

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 mã đề 206 năm 2010-2011 trường THPT Trần Phú. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề kiểm tra để đạt kết quả tốt nhất. Chúc các em thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 mã đề 206 năm 2010-2011 trường THPT Trần Phú

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 mã đề 206 năm 2010-2011 trường THPT Trần Phú được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1.
Xét một gen gồm 2 alen (A và a), nằm trên NST giới tính thì trong quần thể có thể có tối đa bao nhiêu phép lai
A. 4 B. 6 C. 5 D. 3
Câu 2. Trường hợp cá thể cái thuộc giới đồng giao tử XX, cá thể đực mang cặp NST giới tính XY xuất hiện ở loài nào sau đây ?
A. các loài thuộc lớp thú
B. các loài thuộc chim, bướm
C. các loài động vật không xương sống
D. các loài bọ cánh cứng
Câu 3. Một gen có A=600 và G=3/2A. Gen nhân đôi 2 đợt, các gen con đều sao mã 3 lần. Mỗi phân tử mARN đều cho 5 ribôxôm trượt qua không lặp lại. Tính tổng số aa môi trường cung cấp cho quá trình giải mã nói trên ?
A. 29940 B. 24255 C. 27445 D. 24950
Câu 4. Trong trường hợp gen trội hoàn toàn, khi lai giữa hai bố mẹ thuần chủng khác nhau một cặp tính trạng tương phản sau đó cho F1 tự thụ hoặc giao phấn thì ở F2 xuất hiện tỉ lệ phân tính
A. 1:1 B. 1:2:1 C. 1:1:1:1 D. 3:1
Câu 5. Nếu tác nhân ĐB (acridin) xen vào mạch đơn mới đang tổng hợp khi ADN đang nhân đôi thì dẫn đến dạng đột biến
A. thêm 1 cặp nu B. vừa mất vừa thay thế 1 cặp nu
C. mất 1 cặp nu D. thay thế 1 cặp nu
Câu 6. tARN mang aa mở đầu tiến vào RBX có bộ ba đối mã là
A. UAX B. AUX C. AUA D. XUA
Câu 7. . Những kiểu gen nào giảm phân cho tỉ lệ 1/6 giao tử chứa toàn gen lặn
A. BBBB, bbbb B. BBbb, BBb C. bbb, Bbbb D. BBbb, Bb
Câu 8. Cho B thân cao > b thân thấp. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ KH ở F1 là : 3 cao: 1 thấp
A. P: BBbb x BBbb B. P: BBBB x bbbbC. P: BBbb x bbbb D. P: Bbbb x Bbbb
Câu 9. Loại khỏi NST những gen có hại là ứng dụng của dạng đột biến nào ?
A. Mất đoạn nhỏ B. Lặp đoạn C. Chuyển đoạn D. Đảo đoạn
Câu 10. Trong cấu trúc của cơ chế điều hoà ở Ôbêrôn lac thì ghi chú nào dưới đây là đúng?
A. Z-gen điều hoà; P-vùng chỉ huy; O- vùng khởi động; R- gen cấu trúc
B. P-gen điều hoà; Z-vùng chỉ huy; O- vùng khởi động; R- gen cấu trúc
C. R-gen điều hoà; P-vùng chỉ huy; O- vùng khởi động; Z- gen cấu trúc
D. R-gen điều hoà; O-vùng chỉ huy; P- vùng khởi động; Z- gen cấu trúc

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 mã đề 206 năm 2010-2011 trường THPT Trần Phú!
Đồng bộ tài khoản