Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 năm 2011-2012 trường THPT Đồng Phú

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 6 đề thi

0
53
lượt xem
0
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 năm 2011-2012 trường THPT Đồng Phú

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 năm 2011-2012 trường THPT Đồng Phú

Thư viện eLib trân trọng gửi tới các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 năm 2011-2012 trường THPT Đồng Phú, được sắp xếp thành bộ bao gồm các đề thi được biên tập rõ ràng. Các bạn học sinh, quý thầy cô có thể dễ dàng tìm thấy đề thi phù hợp với mình tại bộ sưu tập của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng, bộ đề thi này sẽ hữu ích cho kì ôn tập của bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 năm 2011-2012 trường THPT Đồng Phú

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 năm 2011-2012 trường THPT Đồng Phú này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Câu 1.
Đoạn chứa thông tin axit amin ở vùng mã hóa của gen ở tế bào nhân thực gọi là:
A. Xitron. B. Exon C. Codon. D. Intron
Câu 2. Một người mang bộ NST có 45 NST với 1 NST giới tính X, người này là:
A. nam, mắc hội chứng Claiphentơ B. nam, mắc hội chứng Đao.
C. nữ, mắc hội chứng Tơcnơ D. nữ, mắc hội chứng 3X (XXX)
Câu 3. Phân tử ADN gồm 3000 nuclêôtit có số T chiếm 20%, thì:
A. ADN này dài 10200 AO với A = T = 600; G = X = 900.
B. ADN này dài 5100 AO với A = T = 600; G = X = 900.
C. ADN này dài 10200 AO với G = X= 600; A = T = 900.
D. ADN này dài 5100 AO với G = X = 600; A = T = 900.
Câu 4. Axit amin mở đầu ở chuỗi pôlipeptit của vi khuẩn là:
A. Foocmin mêthiônin. B. Valin. C. Mêthiônin. D. Alanin.
Câu 5. Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là:
A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên các gen cấu trúc.
B. nơi gắn vào của prôtêin ức chế để cản trở hoạt động của enzim phiên mã.
C. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên vùng vận hành.
D. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi động.
Câu 6. Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng:
A. số lượng. B. chất lượng. C. trội lặn không hoàn toàn. D. trội lặn hoàn toàn.
Câu 7. Mã di truyền là:
A. Toàn bộ các nuclêôtit và axit amin ở tế bào.
B. Số lượng nuclêôtit ở axit nuclêic mã hóa axit amin.
C. Thành phần các axit amin quy định tính trạng.
D. Trình tự nuclêôtit ở axit nuclêic mã hóa axit amin.
Câu 8. Cấu trúc của một nuclêôxôm gồm:
A. 10 phân tử prôtêin histon được quấn quanh bởi 1 vòng xoắn ADN (khoảng 146 cặp nuclêôtit)
B. 12 phân tử prôtêin histon được quấn quanh bởi 1 vòng xoắn ADN (khoảng 146 cặp nuclêôtit)
C. 8 phân tử prôtêin histon được quấn quanh bởi 1 vòng xoắn ADN (khoảng 146 cặp nuclêôtit)
D. 6 phân tử prôtêin histon được quấn quanh bởi 1 vòng xoắn ADN (khoảng 146 cặp nuclêôtit)
Câu 9. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac ở E.coli, khi môi trường không có lactozơ thì prôtêin ức chế sẽ ức chế quá trình phiên mã bằng cách:
A. liên kết vào vùng khởi động. B. liên kết vào gen điều hòa.
C. liên kết vào vùng vận hành. D. liên kết vào vùng mã hóa
Câu 10. Ở một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 24 bị đột biến. Số lượng NST ở thể ba nhiễm là:
A. 22 B. 26 C. 25 D. 28

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 năm 2011-2012 trường THPT Đồng Phú hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản