Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 trường THPT Nguyễn Văn Thoại

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 6 đề thi

0
152
lượt xem
1
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 trường THPT Nguyễn Văn Thoại

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 trường THPT Nguyễn Văn Thoại

Thông qua việc giải từng đề thi cụ thể trong bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 trường THPT Nguyễn Văn Thoại này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần kiến thức đã được học. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 trường THPT Nguyễn Văn Thoại

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 trường THPT Nguyễn Văn Thoại dưới đây của chúng tôi.

Câu 1. Đơn vị cấu tạo cơ bản của NST là
A. nuclêôtit B. ribônuclêotit C. axit amin. D. nuclêôxôm
Câu 2. Hội chứng Đao ở người là thể đột biến thuộc dạng nào sau đây?
A. Thể đa bội lẻ 3n B. Thể đa bội chẵn 4n
C. Thể lệch bội 2n + 1 D. Thể lệch bội 2n + 2
Câu 3. Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng ADN trên nhiễm sắc thể là
A. lặp đoạn, chuyển đoạn. B. đảo đoạn, chuyển đoạn trên cùng một NST.
C. mất đoạn, chuyển đoạn. D. chuyển đoạn trên cùng một NST.
Câu 4. Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu, cấu trúc này chỉ phát hiện ở tế bào
A. trực khuẩn. B. vi khuẩn. C. xạ khuẩn. D. sinh vật nhân thực.
Câu 5. Trường hợp trong tế bào sinh dưỡng của 1 cây có hai bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của 2 loài khác nhau được gọi là?
A. Thể đa bội B. Thể dị bội C. Thể tứ bội D. Thể song nhị bội
Câu 6. Ở một loài (2n = 20), số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là:
A. 30 B. 25 C. 21 D. 35
Câu 7. Ở cà chua 2n = 24. Khi quan sát tiêu bản của 1 tế bào sinh dưỡng ở loài này người ta đếm được 22 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Bộ nhiễm sắc thể trong tế bào này có kí hiệu là
A. 2n – 2 B. 2n – 1 – 1 C. 2n – 2 + 4 D. A, B đúng.
Câu 8. Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể trên 2 cặp tương đồng được gọi là
A. thể ba. B. thể ba kép. C. thể bốn. D. thể tứ bội
Câu 9. Thể lệch bội (thể dị bội) là biến đổi số lượng nhiễm sắc thể ở
A. Trong nhân tế bào B. Một cặp nhiễm sắc thể
C. Một số cặp nhiễm sắc thể D. Một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể
Câu 10. Thể không nhiễm là bộ nhiễm sắc thể 2n
A. Mất một cặp nhiễm sắc thể tương đồng B. Mất một chiếc nhiễm sắc thể
C. Mất hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng D. Mất ba cặp nhiễm sắc thể tương đồng

Chúng tôi mong rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 12 trường THPT Nguyễn Văn Thoại sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản