Đề kiểm tra 1 tiết môn Số học lớp 6 năm 2010 - 2011 trường THCS Triệu Độ

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
28
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề kiểm tra 1 tiết môn Số học lớp 6 năm 2010 - 2011 trường THCS Triệu Độ

Đề kiểm tra 1 tiết môn Số học lớp 6 năm 2010 - 2011 trường THCS Triệu Độ
Mô tả bộ sưu tập

Để giúp các bạn học sinh lớp 6 có thể làm quen với hình thức ra đề thi và củng cố kiến thức môn Số học. Mời các bạn tham khảo bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Số học lớp 6 năm 2010 - 2011 trường THCS Triệu Độ với nội dung đa dạng, từ cơ bản đến nâng cao để đạt kết quả tốt trong kỳ thi này.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Số học lớp 6 năm 2010 - 2011 trường THCS Triệu Độ

Đề kiểm tra 1 tiết môn Số học lớp 6 năm 2010 - 2011 trường THCS Triệu Độ
Tóm tắt nội dung

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Số học lớp 6 năm 2010 - 2011 trường THCS Triệu Độ này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4đ)
Khoanh tròn đáp án đúng.
Câu 1: Cho tập hợp B = { 3; 4; 5 }.Chọn kết quả đúng .
A/ 3  B B/ { 3; 4 }B C/{ 4; 5 } B D/ 3 B
Câu 2: Cho 4 tập hợp M = { a, b, c, d, e }; N = { a, d, e}; P = { a, b, c, d }; Q = { 1; a }.
Tập hợp nào là con của tập M ?
A/ Tập N, P, Q B/ Tập N, Q C/ Tập P, Q D/ Tập N, P
Câu 3: Tập hợp M = { x  N / x ≤ 4 }gồm có các phần tử.
A/ 0; 1; 2; 3 B/ 0; 1; 2; 3; 4 C/ 1; 2; 3 D/ 1; 2; 3; 4
Câu 4: 2.( x – 7) = 0 thì x bằng bao nhiêu ?
A/ 0 B/ 2 C/7 D/ Không tìm được x
Câu 5: Cho biết x .7 = 7. Giá trị của x là:
A/ 0 B/1 C/ 7 D/ 14
Câu 6: Kết quả của 32.34 là
A/ 36 B/ 38 C/ 32 D/ 98
Câu 7: Khẳng định nào đúng
A/23 = 32 B/24 = 42 C/ 25 = 10 D/ 23.32 = 65
Câu 8: Giá trị của biểu thức 13 + 23 + 33 là
A/ 62 B/ 63 C/ 69 D/627

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Số học lớp 6 năm 2010 - 2011 trường THCS Triệu Độ hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản