Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 111 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 111 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 111 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 111 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực gồm nhiều đề thi tiêu biểu dưới đây sẽ giúp quý thầy cô và các em học sinh có nhiều tư liệu hay phục vụ trong giảng dạy và học tập. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 111 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 111 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

I. GRAMMAR & VOCABULARY:
Choose the one word or phrase - A, B, C, or D - that best completes the sentences, or substitutes for the underlined word or phrase.
1. In my opinion, there are 5 most important ___________ which are necessary for true friendship to exist.
A. quantities
B. qualities
C. characteristics
D. grades
2. Our parents are going to celebrate their 25th wedding anniversary in Dalat.
A. golden anniversary
B. silver anniversary
C. special anniversary
D. memorable anniversary
3. The workers seem to be totally ___________ of working in such bad working conditions.
A. able
B. capable
C. incapable
D. unable
4. I can’t stand people with no ____________ of humor.
A. ability
B. sense
C. spirit
D. keenness

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 111 năm 2014 - 2015 trường THPT Nguyễn Trung Trực sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản