Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 146 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
18
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 146 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 146 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Để đạt được kết quả như mong muốn, các em cần trau dồi và luyện tập giải thật nhiều đề thi mẫu là điều rất cần thiết. Đây là Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 146 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Mời các bạn cùng tham khảo để nâng cao kỹ năng giải đề cho một kì thi thực sự.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 146 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 146 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.
I used to work as a telephone operator.
A. I am used to working as a telephonist.
B. I worked as a telephone operator and I am used to it.
C. I no longer work as telephone operator.
D. Working as a telephone operator is useful.
Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the underlined part pronounced differently from the rest.
A. laughed
B. guaranteed
C. stuffed
D. developed
Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction. The rings (A) of Saturn are so (B) distant to be seen (C) from Earth without (D) a telescope.
A. ring
B. so
C. be seen
D. without
Câu 4: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
- “Should we bring a lot of money on the trip?” - “Yes. ____________ we decide to stay longer.”
A. So that
B. Because
C. In case
D. Though
Câu 5: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Phong: “Would you mind if I smoked?” Ha: “_____________.”
A. Excuse me
B. Not at all
C. It’s my fault
D. My pleasure

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 146 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản