Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 149 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 149 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 149 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Thông qua việc luyện giải Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 149 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 149 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 149 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt của thư viện eLib dưới đây:

Câu 1: Choose the word which is stressed differently from the rest
A. extinct
B. exist
C. species
D. pollute
Câu 2: Choose the answer among (A, B, C, D) that best completes each sentence
The country ………………. by the storm last week.
A. destroyed
B. was destroying
C. was destroyed
D. is destroyed
Câu 3: Circle a word having the underlined part pronounced differently from the rest
A. represents
B. mills
C. reserves
D. members
Câu 4: Choose the answer among (A, B, C, D) that best completes each sentence
This species of bird is____________ danger of becoming extinct.
A. in
B. of
C. at
D. about
Câu 5: Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one
“If I were you, I wouldn’t do that,” Mary said
A. Mary advised me not to do that.
B. Mary advised doing that.
C. Mary told me not doing that.
D. Mary suggested doing that.

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 149 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản