Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 163 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
21
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 163 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 163 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Các đề thi hay, chất lượng được chọn lọc và biên soạn kỹ lưỡng thành bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 163 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt dưới đây sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 163 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 163 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
She wishes she ________________ able to travel around the world someday.
A. had been
B. would be
C. will be
D. had been
Câu 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
Traditionally, Vietnamese people are always busy buying gifts, cleaning, and _______decorating their houses before Tet.
A. care
B. careful
C. careless
D. carefully
Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.
They said, "This is the book we looked for yesterday."
A. They said that was the book they had looked for the previous day.
B. They said this was the book they had looked for the previous day.
C. They said that was the book they looked for the day after.
D. They said that was the book we had looked for the day before.
Câu 4: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to
 Our house needs ________.
A. to paint
B. to be painting
C. painted
D. painting
Câu 5: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
________________ it was raining heavily, he went out without a raincoat.
A. Because of
B. In spite of
C. Because
D. Although

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 163 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản