Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 212 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 212 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 212 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Tìm kiếm và chia sẻ tài liệu là nhu cầu thiết yếu của con người trong xã hội hiện nay. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 212 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt tạo thành bộ sưu tập dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 212 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 212 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the answer that best explains the underlined word.
We should care for war invalids and family of martyrs.
A. look into
B. look after
C. look at
D. look for
Câu 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
If only I ____________ my father’s advice. It’s too late now.
A. took
B. would take
C. had taken
D. take
Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
By the time she is thirty, she ______________ to over fifty countries.
A. had traveled
B. would travel
C. has traveled
D. will have traveled
Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.
Gone With the Wind, (A) the epic novel (B) about life in the South during the Civil War period, (C) took ten years
(D) write.
A. the
B. about
C. took
D. write
Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the underlined part pronounced differently from the rest.
A. promised
B. relaxed
C. accomplished
D. reserved

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 212 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản