Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 216 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
11
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 216 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 216 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô giáo bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 216 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Cùng tham khảo đề thi với các câu hỏi kiến thức tiêu biểu, giúp bạn chọn lọc và phát triển năng khiếu, thử sức với các bài tập hay trong đề thi để củng cố kiến thức và ôn tập tốt cho bài thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 216 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 216 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt dưới đây:

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Most children's television programs aim to educate and _____________ at the same time.
A. entertaining
B. entertainment
C. entertainer
D. entertain
Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.
Ky Lua market, (A) is in the centre of the town of Lang Son, has been open for
(B) hundreds of years as (C) a busy trading centre for local people and (D) foreigners.
A. is in the centre
B. hundreds
C. busy trading
D. foreigners
Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Our school has just been equipped ____________ new facilities.
A. of
B. with
C. on
D. at
Câu 4: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
She had been working hard, ___________ she got the scholarship.
A. yet
B. however
C. nevertheless
D. so
Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.
He didn’t hurry, so he missed the train
A. He wouldn’t have caught the train unless he hurried
B. If he had hurried, he would catch the train
C. If he hurried, he would not miss the train
D. If he had hurried, he would not have missed the train

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 216 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản