Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 244 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
11
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 244 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 244 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Nhằm hỗ trợ học sinh trong việc tìm kiếm tài liệu học tập dễ dàng và đồng bộ, thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 244 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Gồm nhiều đề thi được chúng tôi chọn lọc khá kĩ càng. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 244 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 244 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
When you got back, he ______________ London for New York.
A. leaves
B. has left
C. will leave
D. had left
Câu 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Henry: “Thanks for your help, Mike!” – Mike: “_____________________”
A. It’s my pleasure.
B. You’ve got to be kidding.
C. The same to you.
D. It’s very nice of you to say to.
Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
These workers stopped ________ some coffee because they felt sleepy.
A. had
B. having
C. to have
D. have
Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.
She cooks better than her sister does.
A. Her sister cooks as well as she does.
B. Her sister doesn’t cook so well than she does.
C. Her sister doesn’t cook so well as she does.
D. Her sister can cook as well as she can.
Câu 5: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Homes are often decorated ____________ plants and flowers at Tet.
A. in
B. about
C. for
D. with

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 244 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt!
Đồng bộ tài khoản