Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 259 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 259 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 259 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mong rằng Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 259 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt mà chúng tôi gửi đến các em trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em có thêm tài liệu ôn tập cho bài thi sắp tới. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 259 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 259 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.
When I got (A) home, Irene was lying (B) in bed thinking (C) about what a wonderful time she’s had (D).
A. got
B. was lying
C. thinking
D. she’s had
Câu 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
_________ been invited to dinner, we would have worn our best suits.
A. Had we
B. If we
C. Were we
D. We
Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
My best friend often prevents me from developing serious ___________ problems.
A. psychologically
B. psychology
C. psychologist
D. psychological
Câu 4: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
A research on the ways that people look for a good friendship was ____________ in our school last month.
A. carried
B. conducted
C. made
D. taken
Câu 5: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
- “Should we bring a lot of money on the trip?” - “Yes. ____________ we decide to stay longer.”
A. Because
B. So that
C. In case
D. Though

Quý thầy cô và các em học sinh có thể tải BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 259 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt để có thêm những tài liệu mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản