Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 327 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 327 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 327 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi làm bài kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh. Mời các em và giáo viên tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 327 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Đây là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 327 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 327 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the underlined part pronounced differently from the rest.
A. developed
B. guaranteed
C. laughed
D. stuffed
Câu 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
He suggested that I ____________ him drive me home that evening but I didn’t agree.
A. could let
B. would let
C. let
D. letting
Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
____________we live far away, we often have contact with each other.
A. Nevertheless
B. Despite
C. For
D. Although
Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.
“I’m sorry I made a mistake” said he.
A. He apologized for making a mistake.
B. He told he had made a mistake.
C. He said he had made a mistake.
D. He blamed you for making a mistake.
Câu 5: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Why are these two schools so different_________ each other?
A. with
B. of
C. from
D. at

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 327 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản