Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 338 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 338 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 338 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp 11 đang chuẩn bị có bài kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 338 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu trong bộ sưu tập nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 338 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 338 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt:

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
………………. to classical music is his hobby.
A. To listen
B. Listen
C. Listening
D. Having listened
Câu 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question. Hung: “Would you like to have dinner with me?” - Lam: “__________.”
A. I’m very happy
B. Yes, I’d love to
C. Yes, so do I
D. Yes, it is
Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.
I have never seen such a boring film before.
A. I used to see such a boring film before.
B. Before I came here I had ever seen such a boring film.
C. This is the first time I have ever seen such a boring film.
D. This is the most interesting film I have ever seen.
Câu 4: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
If I had enough money, I ……………………
A. could buy that house
B. will travel around the world
C. would have bought that car
D. might have helped my parents
Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.
“Would you like to stay for lunch with us?”
A. They invited me to stay for lunch with them.
B. They wanted me to stay for lunch with them.
C. They warned me of staying for lunch with them.
D. They promised to offer me a lunch.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 338 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản