Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 368 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
21
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 368 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 368 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi làm bài kiểm tra. Mời các em và giáo viên tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 368 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Đây là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 368 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 368 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt:

Câu 1: Choose the best answer among (A, B, C, D) that best completes each
sentence.
“ Why should tourists wear sunglasses when they visit Ayers Rock?”
“ Well, ____________________, the sunlight there is very strong, sunglasses help to protect their eyes.
A. there is the thing
B. If I could explain
C. the thing is
D. so as to explain
Câu 2: Circle the underlined part (A, B, C or D) that is incorrect.
Now (A) that I no (B) longer have to wear uniform, I’ll (C) be able to wear (D) which I want.
A. that
B. longer
C. be able to
D. which
Câu 3: Choose the best answer among (A, B, C, D) that best completes each sentence.
The Pikes has a painter __________ all the windows of their house.
A. painted
B. painting
C. to paint
D. paint
Câu 4: Choose the best answer among (A, B, C, D) that best completes each sentence.
“________________’, The doctor advised his patient.
A. You had better stop drinking B. I would like you to drink
C. You had better to drink D. Please drink some more
Câu 5: Circle the correct sentence which has the same meaning as the given one. “Susan, can you remember to buy me some sugar?” said Billy.
A. Billy advised Susan to buy him some sugar.
B. Billy invited Susan to buy me some sugar.
C. Billy reminded Susan to buy me some sugar.
D. Billy reminded Susan to buy him some sugar.

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 368 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản