Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 374 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
11
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 374 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 374 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Để giúp cho các bạn học sinh có thể chuẩn bị ôn tập tốt hơn, mời các thầy cô và các bạn tham khảo bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 374 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt được thư viện chúng tôi tổng hợp dưới đây. Hy vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp bạn thuận lợi trong quá trình tìm kiếm tư liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 374 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 374 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Last Sunday, when they were watching an exciting football match on TV, the electricity ______ out.
A. had gone
B. went
C. was going
D. has gone
Câu 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Our school has just been equipped ____________ new facilities.
A. with
B. at
C. of
D. on
Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Nam prefers …………………. TV to reading books.
A. watch
B. watching
C. watches
D. to watch
Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question. It was Mr. Hung that my secretary sent the bill to yesterday.
A. It was the bill that sent Mr. Hung by my secretary yesterday.
B. My secretary received the bill from Mr. Hung yesterday.
C. My secretary sent Mr. Hung the bill yesterday.
D. It was Mr. Hung that sent my secretary the bill yesterday.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 374 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt!
Đồng bộ tài khoản