Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 424 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
17
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 424 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 424 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang ôn thi có thể dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 424 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 424 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 424 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Your _______ is the anniversary of the date on which you were born.
A. wedding
B. congratulation
C. birthday
D. party
Câu 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
I think he is not _______ of our business.
A. enough reliable to be informed
B. reliable enough to be informed
C. reliable enough to inform
D. reliable enough for being informed
Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.
Why don't we go to see a film tonight?
A. We are not going to see a film tonight.
B. Why is the film not shown tonight?
C. We don't usually go to see a film at night.
D. Let's go to see a film tonight.
Câu 4: (A) Good friendship should (B) be basing (C) on mutual (D) understanding.
A. Good
B. be basing
C. on
D. understanding
Câu 5: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
He is so ________ in giving help.
A. generosity
B. generously
C. general
D. generous

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 424 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản