Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 456 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
38
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 456 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 456 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Đề kiểm tra 1 tiết đòi hỏi các em không những nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa mà còn phải biết tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu tham khảo bên ngoài. Xuất phát từ thực tế đó, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 456 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 456 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 456 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt:

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the different stress pattern from the rest.
A. economic
B. competitive
C. entertainment
D. population
Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.
Since we arrived late after the long trip, we decided to go to bed early.
A. Because arriving late after the long trip, we decided to go to bed early.
B. Having arrived late after the long trip, we decided to go to bed early.
C. Despite arriving late after the long trip, we decided to go to bed early.
D. Arriving late after the long trip, we decided to go to bed early.
Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
- “Would you close the window please?” - “ __________________________”
A. No, I wouldn’t
B. Great!
C. Of course. Are you cold?
D. Of course. Here you are
Câu 4: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
She wrote an _____________ honest account of her childhood.
A. entertaining
B. entertainment
C. entertainer
D. entertainingly

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 456 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản