Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 471 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 471 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 471 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 471 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt với nội dung được tuyển chọn kỹ càng từ các năm trước, thư viện eLib mong rằng sẽ là bộ đề thi quý giá giúp các em nắm vững kiến thức, nội dung trọng tâm để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 471 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung lấy ra từ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 471 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt.

Câu 1: Circle a word having the underlined part pronounced differently from the rest.
A. spring
B. comments
C. sugar
D. festival
Câu 2: Choose the best answer among (A, B, C, D) that best completes each sentence.
A few months before Tet, they _______ pigs and chickens to prepare for traditional food
A. fatten
B. fatty
C. fat
D. fattish
Câu 3: Choose the best answer among (A, B, C, D) that best completes each sentence.
The guards were watching a shoplifter______________ along the shop windows.
A. going
B. to go
C. gone
D. went
Câu 4: Circle a word that has the different stress from the rest.
A. employment
B. applicant
C. uniform
D. yesterday
Câu 5: “Don’t talk in class”, the teacher said
A. The teacher told his student do not talk in class.
B. The teacher told his student not to talk in class.
C. The teacher told his student didn’t talk in class.
D. The teacher told his student not talking in class.
Câu 6: Choose the best answer among (A, B, C, D) 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 471 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản