Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 532 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
15
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 532 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 532 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Dưới đây là bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 532 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 532 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 532 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Câu 1: Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one
If it hadn't been so late, I would have called you.
A. It was not late when I called you.
B. It was late, so I did not call you.
C. It was late, but I called you.
D. It was not late but I did not call you.
Câu 2: Choose the answer among (A, B, C, D) that best completes each sentence
The government should do more to ……………….. the environment.
A. protect
B. prevent
C. destroy
D. provide
Câu 3: Choose the answer among (A, B, C, D) that best completes each sentence
Wind power provides energy without …………..…..
A. polluting
B. polluted
C. pollute
D. pollution
Câu 4: Choose the answer among (A, B, C, D) that best completes each sentence
………………….. to school when I saw you this morning?
A. Have you gone
B. Had you been gone
C. Are you going
D. Were you going

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 532 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản