Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 546 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
30
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 546 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 546 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Một thư viện đề thi miễn phí "khổng lồ" với các đề thi của hầu hết các trường phổ thông trên khắp cả nước, được biên tập có sự chọn lọc và bao phủ toàn bộ kiến thức của chương trình. Đây là BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 546 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Hãy sắp xếp thời gian và chọn cho mình các đề thi phù hợp để rèn luyện mỗi ngày vì nó rất bổ ích và hoàn toàn miễn phí.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 546 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 546 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt dưới đây:

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the different stress pattern from the rest.
A. economic
B. competitive
C. entertainment
D. population
Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question. Since we arrived late after the long trip, we decided to go to bed early.
A. Because arriving late after the long trip, we decided to go to bed early.
B. Having arrived late after the long trip, we decided to go to bed early.
C. Despite arriving late after the long trip, we decided to go to bed early.
D. Arriving late after the long trip, we decided to go to bed early.
Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
- “Would you close the window please?” - “ __________________________”
A. No, I wouldn’t
B. Great!
C. Of course. Are you cold?
D. Of course. Here you are
Câu 4: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
She wrote an _____________ honest account of her childhood.
A. entertaining
B. entertainment
C. entertainer
D. entertainingly
Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the different stress pattern from the rest.
A. illiteracy
B. approximately
C. commercialism
D. opportunity

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 546 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản