Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 565 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
23
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 565 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 565 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 565 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt để học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới và giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 565 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung lấy ra từ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 565 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt.

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
The flight I wanted to travel ___________ was fully booked.
A. by
B. in
C. on
D. with
Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.
I just collect (A) the stamps from (B) discard envelopes (C) that my relatives (D) and friends give me.
A. the
B. discard
C. that
D. and
Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question
Football is the most typical example of _________ sports.
A. water
B. viewer
C. spectator
D. observer
Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the different stress pattern from the rest.
A. information
B. expectation
C. recreation
D. accuracy
Câu 5: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
I have never been to Cairo, ____________ of Egypt.
A. where is the capital B. that is the capital
C. which is the capital D. is the capital

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 565 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản