Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 571 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 571 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 571 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh tuy không khó nhưng dạng câu hỏi có thể chưa quen thuộc với học sinh. Nên đòi hỏi các em dành thời gian làm quen với một số câu hỏi trong các dạng đề dưới đây để có thể hoàn thành tốt nhất bài làm của mình. Hiểu được điều này thư viện đã tổng hợp và giới thiệu với các em BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 571 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Mời các em cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 571 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 571 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt:

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
It took ten months to ______________ the construction of a 15-story concrete building.
A. completely
B. completing
C. complete
D. completed
Câu 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that has the same meaning as the underlined word given.
Shanghai is China’s largest city, whose population _____________ reaches 2.118 people per square kilometer.
A. density
B. dense
C. denasality
D. densely
Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the underlined part pronounced differently from the rest.
A. event
B. represent
C. degrading
D. title
Câu 4: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
He had a very successful speech yesterday. He ____________ it many times before.
A. had to rehearse
B. needed to rehearse
C. should have rehearse
D. must have rehearsed
Câu 5: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
He apologized _______ not being able to complete the poem.
A. in
B. of
C. on
D. for

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 571 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản